Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Tietosuojaseloste

Kirjosilta kohtelee asiakkaitaan kunnioituksella ja haluamme, että sinä asiakkaana saat parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Me haluamme onnistua asiakaspalvelussamme. Teemme työtämme iloisesti, mutta kuitenkin niin, että noudatamme lakeja ja teemme kaiken kunnolla. Meille on tärkeää huolehtia kaikista tiedoista, mitä teistä, asiakkaistamme, saamme tai keräämme. Meille on tärkeää myös se, jos haluat tulla unohdetuksi tai poistaa tietosi meidän rekistereistä. Jos pyydät, saat kaikki rekisterimme tiedot nähtäväksesi. Me emme kerää tarpeetonta tai ylimääräistä tietoa asiakkaista, emmekä turhaan lähettele posteja, jotka eivät liity Kirjosillan toimintaan. Tämä kaikki on meille asiakaspalvelua ja asiakkaan kunnioittamista. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tästä asiasta tarkemmin.

Ollaksesi Kirjosillan asiakas on sinun hyväksyttävä nämä tietosuojaselosteessa esitetyt tiedot tiedonkeruusta sekä -käytöstä. Tämä hyväksyntä tapahtuu samalla kun teet ostoksia ja vahvistat tilauksesi tai kun luot
asiakastilin verkkokauppaamme tai luovutat tietoja muussa tiedonkeräystilanteessa.

Pääsääntöisesti keräämmeja tallennamme seuraavanlaisia tietoja:
-asiakkaan itse antamia tietoja
-verkkosivujen keräämiä tietoja (evästeitä)
-analytiikan avulla kerättyjätietoja
Ja miksi? No koska haluamme tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ja toimittaa tilauksesi perille parhaalla mahdollisella tavalla. Ilman tietoja emme voi toimittaa tilauksia perille. :)

Ja halutamme kehittyä työssämme!

1. Rekisterinpitäjä

Kirjosilta Oy
Mielikintie 10
37600 Valkeakoski
Puhelin: 041-5015495

Sähköposti: kirjosilta@kirjosilta.fi
Y-tunnus 2830270-5


2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa


Osoite: Kirjosilta Oy, Johanna Anttila, Mielikintie 10, 37600 Valkeakoski
Puhelin: 041-5015495
Sähköposti: kirjosilta@kirjosilta.fi


Me ollemme täällä sitä varten, että voit kysyä lisätietoa, aivan matalalla kynnyksellä!

3. Rekisterin nimi


Kirjosillan asiakas – ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste


Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Kirjosillan asiakkuuksien hoitamiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen.
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Kirjosillan toiminnan kehittämiseen, tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin liittyen luovuttamatta
henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain asiakkaan suostumuksen, sopimuksen tai hyväksymisen perusteella. Sopimus syntyy tilauksen yhteydessä, suostumus tapahtuu asiakastilin luonnin yhteydessä ja hyväksyminen
asiakkaan itse tietojaan luovuttamalla.

5. Kyseessä olevat henkilötietoryhmät (rekisterin tietosisältö)


Asiakasrekisteriin kerätään ja säilytetään seuraavia tietoja:
– Asiakkaan etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Postiosoite
–Puhelinnumero
– Tiedot käsitellyistä tilauksista, ostohistoria, tilausnumerot
– Laskutustiedot
–Maksutapatiedot ja maksuvälinetiedot
– Tilausten mahdollisettoimitusten seurantatiedot
– Asiakkaan itse antamat markkinointilupatiedot
– Asiakkaan itse antamat tuotearvostelut tai asiakaskyselyvastaukset
– Asiakkaan itse antamat tiedot tuotteisiin tai tilauksiin liittyen
Verkkokauppaan rekisteröityneeltä asiakkaalta lisäksi:
– Käyttäjätunnus
– Salasana
– Asiakasnumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet


Pääsääntöisesti tietojen antaja on asiakas itse. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan palveluun rekisteröityessä antamat tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa tuotetta.
Asiakas voi itse halutessaan tarkistaa tiedot, mitä asiakastilillä on tai pyytää meitä poistamaan asiakasta koskevat tiedot rekisteristämme. Tarvittaessa voimme hankkia tietoja myös kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi laskutuspalvelusta laskutustietoja tai toimitukseen liittyvissä asioissa voimme etsiä tiedon asiakkaan lähimmästä postitoimipaikasta. Tietoja voidaan siis tarvittaessa kerätä myös yleisistä lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, henkilötietojen vastaanottajat


Keräämiimme ja säilyttämiimme tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt sekä näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille turhaan, vaan esimerkiksi laskutusta, toimitusta tai markkinointia varten, joka on osa meidän liiketoimintaamme. Teemme yhteistyötä luotettavien toimijoiden kanssa ja vastaamme, että
hekin käyttävät annettuja ja kerättyjä tietoja luottamuksella ja vain niihin tarkoitettuihin asioihin, mihin ne on kerätty.
Esimerkiksi asiakkaan ostaessa Kirjosillan tuotteita, luovutamme tilauksen käsittelyyn tarvittavat asiakkaan tiedot
yhteisyökumppanille, esim. maksuliikenteen järjestäjälle. Tällaisia ulkoistettuja henkilötietojen käsittelijöitä ovat mm.
tilitoimisto, maksuliikennepalveluntuottaja, laskutuspalvenlutuottaja, markkinointipalveluntuottaja.
Käytämme siis myös rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon alihankkijoita ja
tietoja voidaan tällöin siirtää EU-/ETA-alueen ulkoupuolelle, jos se on palvelun tuottamisen vuoksi tarpeellista. Huolehdimme tällöinkin tietosuojan riittävästä suojasta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain
rekisteriasioista vastaavat henkilöt.

9. Rekisteröityjen oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä Kirjosillan asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisemiseen, tietojen poistamiseen ja tietyin edellytyksin tietojen käsittelyn rajoittamiseen.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää, aiemmasta luvastaan huolimatta, yritystä käsittelemästä itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja -mainontaan, sekä markkinointi, ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä sähköisesti Kirjosillan asiakaspalveluun.
Kirjautumalla omalle asiakastilille, rekisteröity voi tarkistaa omat antamansa tiedot ja tarvittaessa oikaista niitä. Pyrimme kehittämään asiakastilejä niin, että asiakas pystyy hallinnoimaan omia tietojaan parhaalla mahdollisella tavalla. Rekisteröity vastaa itse tietojen oikeellisuudesta ja Kirjosilta voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita rekisteröidyn oikausua pyytäessä.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia, että Kirjosilta rajoittaa käsittelyä, jos hän kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden, käsittely on lainvastaista, henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin ja muissa
tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa kuvatuissa tilanteissa.
Rekisteröidyn pyynnöstä tiedot voidaan lainsäädännön puitteissa poistaa rekisteristä.
Pyyntö pitää esittää kirjallisena.

10. Tietojen säilytys


Säilytämme rekisterin tietoja tarvittajan ajan, jotta rekisterissä kuvattua liiketoimintaa pystytään totettamaan. Rekisteröidyt, jotka eivät ole aktiivisia viiteen vuoteen, poistetaan rekisteristä automaattisesti, jollei laki muuta vaadi. Toimimme rekisterinpidossakin lain puitteissa ja esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa tiettyihin aikaraameihin
rekisterinpidon näkökulmasta.

11. Evästeet ja muu seuranta


Meidän verkkosivuillamme hyödynnetään evästeitä ja muita verkkoseurantatyökaluja. Näiden avulla pystymme keräämään analytiikkaa ja kehittämään verkkosivustoamme aina vaan paremmaksi ja palvelemaan asiakkaitamme
paremmin. Voit poistaa evästeet omalta selaimeltasi. Käytämme myös muita seurantatyökaluja ja kuvapistetunnisteita. Näiden avulla pystymme tarjoamaan asiakkaille kohdennettuja mainossisältöjä, eli sisältöjä sellaisista asioista, jotka sinua saattavat kiinnostaa sellaisten sijaan, mitkä eivät sinua välttämättä heilauta mihinkään suuntaan. Me käytämme verkkosivujemme lisäksi pääsääntöisinä sisältökanavina Facebookia sekä Instagramia ja näiden sovellusten ja seurantakanavien käyttäminen on osa liiketoimintaamme. Pyrimme kehittämään näitä työkaluja
ja selainteknisiä työkaluja siihen suuntaan, että asiakas saisi parhaimman mahdollisen asiakaskokemuksen nyt ja tulevaisuudessa.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Mikäli meidän toiminta ei ole mielestäsi soveltuvien tietosuojalakien mukaista tai mikäli me emme ole varmistaneet oikeuksiesi toteutumista, voit tehdä kantelun tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle. Mutta olethan toki ensin meihin yhteydessä, jotta me voisimme korjata ensisijaiset vääryydet ja virheelliset toimintatavat.

12. Tietosuojaselosteen päivittäminen


Me Kirjosillalla seuraamme lakia ja haluamme kehittyä siinä, mitä teemme. Haluamme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa ja viimeisimmän päivityksen
päivämäärä lukee aina selosteen lopussa. Käytännöissä saattaa tulla muutoksia tai lainsäädäntö saattaa muuttua tai
vaatia muutoksia selosteeseen. Myös tarkennuksia tehdään tarvittaessa. Kaiken takana on kuitenkin ajatus siitä, että
haluamme olla avoimia ja palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Emme kerää turhaa tietoa ja keräämämme tieto pidetään tallessa ja sitä käytetään vain Kirjosillan liiketoimintaa varten.
Jos tietosuojaselosteeseen tulee merkittäviä muutoksia, tiedotamme niistä aina erikseen.

Jäikö jokin asia vielä askarruttamaan? Jos jäi, niin laita ihmeessä viestiä sähköpostiin kirjosilta@kirjosilta.fi.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 – päivitetty viimeksi 24.5.2018